Online presentatie over de conceptexamenprogramma’s MVT

Online presentatie over de conceptexamenprogramma’s moderne vreemde talen

Wil jij via de advieskring feedback geven op de conceptexamenprogramma’s moderne vreemde talen? Zorg dan dat je aanwezig bent bij de online presentatie op woensdag 3 april om 16.00 uur of om 19.00 uur. Leden van de vakvernieuwingscommissie geven dan een toelichting op de conceptexamenprogramma’s en de keuzes die zij gemaakt hebben. Bovendien kun je tijdens deze bijeenkomst verhelderende vragen stellen over de concepten die voorliggen. Op die manier ben je op de hoogte van de context en kun je gemakkelijker feedback geven op de concept-examenprogramma’s.

 

Aanmelden voor deze online bijeenkomst is niet nodig. Je kunt op 3 april inloggen via één van deze Teams-links:

 

Over de actualisatie van de examenprogramma’s

De vakvernieuwingscommissie moderne vreemde talen actualiseert de examenprogramma’s Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks. In de zomer van 2024 levert de commissie voor deze vakken conceptexamenprogramma’s op. De advieskring – bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties, instellingen en netwerken relevant voor het vakgebied – kijkt voor oplevering van de conceptexamenprogramma’s nog een keer mee op het laatste tussenproduct. Hiervoor halen de leden van de advieskring wederom feedback op bij hun achterban. Leraren, lerarenopleiders en andere geïnteresseerden kunnen dus via de advieskring meedenken over de conceptexamenprogramma’s. Bekijk welke organisaties in de advisering zitten via: https://www.actualisatie-examenprogrammas.nl/moderne-vreemde-talen/advieskring

 

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de actualisatie van de examenprogramma’s moderne vreemde talen op: www.actualisatie-examenprogrammas.nl/moderne-vreemde-talen