Mentimeter: Smartphones tijdens de les inzetten als stemkastjes


mentimeterMentimeter
maakt het mogelijk om smartphones tijdens de les op uiterst eenvoudige wijze in te zetten als stemkastjes.
De docent voert een vraag of stelling en een zelf te bepalen aantal antwoordmogelijkheden in.
De leerlingen surfen op hun smartphone naar een internetadres dat de docent hen heeft gegeven. Zij krijgen de vraag of stelling en de antwoordmogelijkheden in beeld en brengen hun stem uit. Per computer kan per vraag slechts één stem worden uitgebracht.
De uitslag van de stemming verschijnt in grafiekvorm op het digibord.
Het gebruik van Mentimeter is gratis. Wel is het nodig om een account aan te vragen.