Mäis, populairste Spaanse leenwoord

Van de Spaanse leenwoorden in het Nederlands is het woord mais het populairst, gevolgd door de woorden tango, cocaïne, tabak en chocolade. Dat blijkt uit een telling die etymologe Nicoline van der Sijs verrichtte voor het themanummer Spaans, dat Onze Taal  zaterdag 8 juni officieel gepresenteert heeft. 

Van der Sijs telde de Spaanse leenwoorden in een groot krantencorpus uit 2002, samengesteld door de Vrije Universiteit in Amsterdam. De resultaten noemt zij “onthutsend”, want “van de 1.046.484woorden vormen de leenwoorden slechts 0,01% van de tekst.”

Hoe kan het eigenlijk dat het Nederlands zo weinig Spaanse woorden heeft overgenomen? In de Tachtigjarige Oorlog was daar toch alle gelegenheid toe? Van der Sijs: “De reden zal zijn dat Frans in die periode de taal van de diplomatie en de hogere burgerij was, zowel in de Republiek als in de Spaanse Nederlanden en Spanje. Alleen de lagere bevolkingslagen drukten zich in hun moedertaal uit, en daardoor zijn de meeste Spaanse leenwoorden in de dialecten overgenomen.”

Themanummer over Spaans

Verder besteedt Onze Taal in het themanummer aandacht aan nep-uitdrukkingen (‘hasta la pasta’), bijzondere tekens (het golfje op de ñ), blunders (vragen om ‘polla’ = ‘lul’ als je ‘pollo’ = ‘kip’ wilt) en antwoorden op vragen als: hoe vertaal je een taal die zo ritmisch is als het Spaans?

.Het nummer is ook te koop in de webwinkel. Het Genootschap Onze Taal is met 23.000 leden een van de grootste taalverenigingen ter wereld. Onder meer met een tijdschrift en een Taaladviesdienst brengt Onze Taal het belang van taal zo breed mogelijk onder de aandacht. Website:www.onzetaal.nl