Feedbacksessies Kerndoelen Spaans in juni 2024

 

 

Door SLO wordt momenteel gewerkt aan het actualiseren van kerndoelen en eindexamenprogramma’s. Levende Talen organiseert samen met verschillende regionale vakdidactische netwerken en lerarenopleidingen bijeenkomsten over het proces en huidige stand van zaken.

Feedbackbijeenkomsten Kerndoelen in juni

De kerndoelen Engels en mvt worden geactualiseerd voor po en onderbouw vo en so. Een kerndoelenteam van leraren, vakexperts en curriculumexperts, actualiseert dit jaar onder leiding van een procesregisseur de kerndoelen van moderne vreemde talen. Een advieskring, bestaande uit organisaties met vakinhoudelijke opvattingen, geeft het kerndoelenteam feedback en reflecteert op de (tussen-)producten van het team.  Het vierde en laatste tussenproduct wordt begin juni opgeleverd.

PO, VMBO EN HAVO LEERKRACHTEN DOE MEE AAN EEN FEEDBACKSESSIE! Dit is de laatste kans om hierover mee te praten!

Aanmeldformulier bijeenkomst 12 juni

Datum: 12 juni van 16.00 – 20.30 uur.

Locatie:  Haydnlaan 2A, 3533AE Utrecht.

 

Aanmeldformulier online sessie op 18 juni