EXAMEN VWO 2022 Comentarios

En esta página compartiremos los comentarios sobre las preguntas de los exámenes

VWO 2022

Bespreking CITO Spaans VWO 2022 TV1 – 1-6-22 17.00 a 18.00 VIA ZOOM.

Aanwezig: 4 docenten + Levende Talen

De teksten waren gevarieerd, actueel en interessant. Lay-out was goed.
Tekst 4 (La contaminación acústica) werd in het algemeen behoorlijk moeilijk gevonden.
Het correctievoorschrift was dit jaar ook beter ingedeeld dan hiervoor.
De foto’s waren minder geslaagd. Bijv. in tekst 5 (El camino de Santiago) vonden docenten het plaatje irrelevant en verband met het onderwerp werd gemist.
De aanwezige docenten vinden dat bij het bepalen van de normering rekening gehouden moet worden met het feit dat deze leerlingen (lln) bijna 3 jaar lang bijzonder onderwijs hebben gekregen door Corona (minder lessen, online lessen, hybride lessen).
Docenten hadden een aantal vragen en opmerkingen over de opgaven. Hieronder worden deze vragen/opmerkingen beschreven. Docenten willen graag een reactie over deze terugkoppeling.

Puntuele opmerkingen/vragen over de opgaven:

VRAAG 3 – TEKST 2
Er wordt naar 2 argumenten gevraagd. In het correctievoorschrift worden argumenten van Uber en Lime als voorbeelden gegeven maar in de vraag wordt niet gezegd dat lln één argument per bedrijf moeten schrijven. Veel lln hebben, bijvoorbeeld, alleen maar argumenten geschreven over Lime en niet over Uber. Is dit een probleem?

In het correctievoorschrift hebben docenten de volgende optie gemist:
Door de service van Uber en Lime te verbieden, worden de rechten van de bestuurders beschermd boven die van de gebruikers.

VRAAG 9 – TEKST 3

Een van de docenten was benieuwd naar hoe lln in het algemeen deze vraag hadden beantwoord.
Ongeveer 50% van de lln van de aanwezige docenten had deze vraag goed beantwoord.

VRAAG 10 – TEKST 3
Is het specifiek benoemen dat er weinig aandacht wordt besteed aan correcte spelling op SOCIAL MEDIA noodzakelijk. Veel lln hebben ‘social media’ weg gelaten in hun antwoorden.

Ze vinden ook dat ‘nadar contra la corriente’ heeft te maken met het feit dat deze lln iets bijzonders doen door foute spelling te traceren en mensen daar bewust van te maken.

VRAAG 13 – TEKST 4
Deze vraag krijgt maximaal 2 punten maar in het correctievoorschrift wordt niet benoemd dat als er maar 1 antwoord goed is, ook 1 punt meegeteld wordt.

VRAAG 19 – TEKST TEKST 4
Veel lln hebben het woord ‘constant’ gebruikt en niet dagelijks. Het werd als een goed antwoord gezien.

 

VRAAG 23 – TEKST 6
Docenten vinden dat optie B ook goed is want de zin ‘esto con el papel no pasaba’ kan ook wijzen naar ‘betere tijden waarin geen digitale boeken bestonden en daardoor geen ‘nintendinitis’ problemen waren’.
Als de verwijzing in de tekst tot het woord ‘nintendinitis’ was aangegeven, dan was het duidelijk voor ze dat het juiste antwoord A is.

VRAAG 32 – TEKST 8
Veel lln gaven als antwoord ‘omdat er Spaanse ondertitels zijn’. Maar is dit genoeg om deze vraag goed te keuren?

 


Los profesores pueden escribir sus comentarios al final de esta página y se publicarán por número de pregunta


Comentarios sobre 3e tijdvak donderdag 7 juli 2022 13:30-16:00

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *