workshops

Plenaire workshop: Pragmatiek in de ELE klas: hoe stimuleer je het intercultureel bewustzijn van leerlingen?

Plenaire workshop (60 min) 

Taal: Spaans

De pragmatische dimensie verwijst naar de principes die het gebruik van taal in communicatie reguleren, in een specifieke sociale, culturele en communicatieve context. Leren communiceren in een vreemde taal impliceert, vanuit dit perspectief, niet alleen de ontwikkeling van taalcompetenties, maar ook van interculturele en pragmatische competenties die ons helpen om sociale interacties op een gepaste manier te interpreteren en eraan deel te nemen.
In deze conferentie benaderen we de ontwikkeling van ons intercultureel bewustzijn en dat van onze leerlingen op een kritische manier, staan we stil bij de moeilijkheden die docenten ondervinden om dit in de klas te brengen en stellen we voor hoe we aan pragmatiek kunnen werken in de ELO klas door middel van actieve methodologieën. Tot slot zullen we een hulpmiddel presenteren dat ons zal helpen om het in de klas te implementeren om van onze studenten interculturele leerlingen te maken.

Workshop 1: Mediation? Dat doen we elke dag!

Workshop (75 min) 

Taal: Nederlands en Spaans

Misschien heb je het begrip Mediation al eens langs zien komen, als een van de belangrijkste aanvullingen in het vernieuwde ERK, het Companion Volume. Waarom deze aanvulling, is dat anders dan gewone interactie? Wat kan er een taaldocent mee? In deze workshop gaan we deze vragen bespreken. We verkennen ook samen de mogelijkheden die de ERK-schalen van Mediation bieden voor de ontwikkeling van taaltaken en voor (zelf-)evaluatie. Mediation gaat een belangrijke rol spelen in de geactualiseerde examenprogramma’s Spaans voor het voortgezet onderwijs. 

Tijdens de workshop zal ik voornamelijk Nederlands spreken, maar voor vragen en de bespreking maak ook gerust gebruik van het Spaans. Dat is ook mediation… 

Workshop 2: Hoe kan AI mij en mijn studenten helpen?

Workshop (75 min) 

Taal: Spaans

VOLGEBOEKT IN DE EERSTE RONDE. IN DE TWEEDE RONDE ZIJN ER NOG 2 PLAATSEN BESCHIKBAAR

We verkennen praktische toepassingen van Kunstmatige Intelligentie (AI) in het onderwijs, met name in het kader van het leren van Spaans als vreemde taal. We beschrijven hoe het begrip en de expressie van leerlingen hierdoor kunnen worden vergemakkelijkt. We bespreken ethische zorgen met betrekking tot het gebruik van AI door studenten en de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om de informatie die via deze tools wordt verkregen te verifiëren.

Daarnaast worden verschillende handige tools en bronnen genoemd, zoals voor het samenvatten van teksten, het genereren van begripsvragen of chatten. We nodigen uit om te experimenteren met AI en een lijst bij te houden van nuttige tools en handige prompts.

Workshop 3: De integratie van domeinen in de nieuwe examenprogramma's. Hoe kunnen we experimenteren in de Spaanse les om het vak interessanter en aantrekkelijker te maken?

Workshop 4: (75 min)

Taal: Spaans

VOLGEBOEKT

Al jaren kampt het onderwijs van vreemde talen met een afname van status en een daling van het aantal studenten. Het is tijd om actie te ondernemen!

Tijdens deze workshop zullen we de laatste ontwikkelingen bespreken rondom het vakvernieuwingscommissie voor talen en de inhoud van het examenprogramma voor vreemde talen. Het doel: studenten uitdagen met authentieke en interculturele activiteiten! We zullen met concrete en praktische voorbeelden ontdekken hoe we de domeinen van taalbewustzijn en cultureel begrip kunnen integreren in de vier vaardigheden. Hoe? Het is simpel, kom het zelf ontdekken. Meld je nu aan en vertrek met een idee dat je meteen kunt gebruiken in je volgende les.

Workshop 4: Welke rol spelen emoties in de Spaanse les?

Workshop (75 min)

Taal: Spaans

Het leren van een tweede taal, net als elk ander leerproces, is een samensmelting van cognitieve en emotionele factoren.

Het doel van deze workshop is om na te denken over de rol van emoties in de taalles. Emoties vormen meer dan alleen een verzameling woorden en uitdrukkingen die het mogelijk maken om over emoties te praten in verschillende communicatieve contexten. Emoties zijn ook een verbindingskanaal tussen leraar en leerlingen. Het is belangrijk om onze emoties, zowel positief als negatief, te leren kennen, begrijpen en accepteren. Dit helpt bij zelfkennis, acceptatie van anderen en een beter beheer van conflicten die kunnen ontstaan in de klas.

Eerst zal ik enkele theoretische basisprincipes over emoties uiteenzetten. Vervolgens zal er een praktische activiteit plaatsvinden waarbij docenten enkele emoties (zowel van henzelf als van de leerlingen) zullen uitbeelden en analyseren die vaak naar voren komen in taallessen. Als aanvulling zal ik een didactisch voorstel presenteren om dit onderwerp in de klas met kinderen te behandelen. Ten slotte zullen we bespreken hoe dit didactische voorstel kan worden aangepast of verzoend met de pedagogische praktijken van de deelnemende docenten.

Workshop 5: De ontwikkeling van de taalkundige identiteit: studenten die hun eigen stem vinden in het Spaans.

Workshop (75 min)

Taal: Spaans

VOLGEBOEKT IN DE TWEEDE RONDE.

Als docenten van vreemde talen moeten we ons afvragen of onze studenten emotioneel verbonden raken met de taal en cultuur die ze leren, wat we begrijpen als het opbouwen van een nieuwe identiteit, een nieuwe manier om de wereld te begrijpen en te zien. Naast het leren van vocabulaire, grammatica en functies, moeten we onze studenten helpen om te leven en te voelen volgens deze nieuwe realiteit en niet blijven hangen in een stereotype onderwijs zonder identiteit. ‘Onze taak als docent is om onze studenten te helpen zichzelf te blijven voelen en zich ook te identificeren wanneer ze in het Spaans communiceren om de taal als onderdeel van hun identiteit aan te nemen en deze identiteit hen in staat te stellen deel uit te maken van nieuwe taalgemeenschappen'( Martínez en Mora (2008).

Met deze workshop zullen we proberen richtlijnen te geven om te identificeren hoe onze studenten verbinding maken met de doeltaal en -cultuur, en van daaruit zullen we tools herzien die hen niet alleen in staat stellen om te communiceren, maar ook om te voelen in het Spaans, en zo hun eigen stem te vinden.

landelijk congres spaans

LEVENDE TALEN  SPAANS